(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Finans

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Finans of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Översättningar

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriFinans
KällspråkSwedish
Målspråk
AEnglish
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
AMORTPPMT
ÅEnglish
ÅRSAVSKRSYD
ÅRSRÄNTAINTRATE
AEnglish
AVKPÅINVESTRRI
BEnglish
BELOPPRECEIVED
BETALNINGPMT
BRÅKDOLLARFR
DEnglish
DBDB
DECTALDOLLARDE
DEGAVSKRDDB
DISKDISC
EEnglish
EFFRÄNTAEFFECT
FEnglish
FÖRRÄNTNINGFVSCHEDULE
IEnglish
IRIRR
KEnglish
KUMPRISCUMPRINC
KUMRÄNTACUMIPMT
KUPANTCOUPNUM
KUPDAGBCOUPDAYS
KUPDAGBBCOUPDAYBS
KUPDAGNKCOUPDAYSNC
KUPFKDCOUPPCD
KUPNKDCOUPNCD
LEnglish
LINAVSKRSLN
LÖPTIDDURATION
MEnglish
MLÖPTIDMDURATION
MODIRMIRR
NEnglish
NETNUVÄRDENPV
NOMAVKYIELD
NOMAVKDISKYIELDDISC
NOMAVKFÖRFYIELDMAT
NOMRÄNTANOMINAL
NUVÄRDEPV
PEnglish
PERIODERNPER
PLÖPTIDPDURATION
PRISPRICE
PRISDISKPRICEDISC
PRISFÖRFPRICEMAT
REnglish
RALÅNISPMT
RÄNTARATE
RBETALNINGIPMT
SEnglish
SLUTVÄRDEFV
SSVXEKVTBILLEQ
SSVXPRISTBILLPRICE
SSVXRÄNTATBILLYIELD
UEnglish
UDDAFAVKASTNINGODDFYIELD
UDDAFPRISODDFPRICE
UDDASAVKASTNINGODDLYIELD
UDDASPRISODDLPRICE
UPPLOBLRÄNTAACCRINTM
UPPLRÄNTAACCRINT
VEnglish
VDEGRAVSKRVDB
XEnglish
XIRRXIRR
XNUVÄRDEXNPV

Missing translation

This text has not been translated yet.